ПІДСУМКИ РОБОТИ

   В 2015 році заклад успішно реалізував всі поставлені перед ним завдання, про що свідчать наступні показники роботи лікарні.

Показники

Один виміру

План

Викон.

2013 р.

Викон.

2014 р.

Викон.

2015 р.

1

Проліковано хворих

хв.

14346

15060

15529

15974

2

Середньорічна зайнятість ліжка

дн.

320

354,3

330,3

325,1

3

Середня тривалість перебування на ліжку

дн.

10,0

10,1

9,6

9,1

4

Загальна летальність дітей

%

1,0

0,36

0,44

0,33

5

Післяопераційна летальність

%

0,5

0,29

0,3

0,2

6

Заготівля донорської крові

л

350

127

371

428

7

Хірургічна активність

%

45

61,8

57,3

58,6

8

Летальність від гострої хірургічної патології

%

0,5

-

-

-

 

   За 2015 рік було проліковано більше майже 16 тис. хворих. Протягом трьох останніх років приріст пролікованих хворих складає більше 300 на рік.

   Одним із важливих напрямів роботи ВОДКЛ є надання невідкладної медичної  допомоги дітям області. Для цього у закладі функціонують дві виїзні бригади: реанімаційно-консультативна та виїзна неонатологічна бригади.

   За 2015 рік було здійснено 174 виїзди бригадою РКЦ та 508 виїздів неонатологічною бригадами.

Крім того, що лікарня є закладом третинного рівня, що надає високоспеціалізовану кваліфіковану медичну допомогу дитячому населенню Вінниччини, заклад є клінічною базою для роботи кафедр ВНМУ ім. М.І.Пирогова:  дитячої хірургії, педіатрії №1 та №2, пропедевтики дитячих хвороб,  циклів дитячої отоларингології,  дитячої офтальмології,  нейрохірургії, анестезіології та реаніматології.

    Співробітниками кафедр педіатрії № 1 та   дитячої хірургії проводяться   курси підвищення кваліфікації для лікарів області.

   Також в нашій лікарні згідно плану  проходять курси підвищення кваліфікації  медичні сестри педіатричного профілю з районів області. Заклад є  базою підготовки лікарів-інтернів, випускників Вінницького медуніверситету.

   Перспективи розвитку:

   Мета: формуваня конкурентноздатного закладу в сучасній системі надання медичних послуг.

   Це контрольована закладом  реорганізація ліжкового фонду. Використання наявних ресурсів відповідним чином здатне забезпечити надання якісної і повноцінної допомоги кожній дитині регіону.

   Ціллю №1 для досягнення мети має бути раціональне використання ліжкового фонду.

   Завдання (для досягнення цілі):

 • Детальний аналіз ліжкового фонду

 • Визначення малоефективних та малопродуктивних ліжок

 • Пошук оптимальних та необхідних пацієнту напрямків роботи закладу

  Ціль №2: створення пацієнто-орієнтованої технології роботи закладу

  Завдання:

 • Відкритість до пацієнта

 • Якісне обслуговування

 • Комфортне і безпечне перебування в закладі

 • Персональна відповідальність кожного працівника лікарні за належне обслуговування пацієнта

 • Інституціональна продуктивність

   Ціль №3: приведення у відповідність до поставлених цілей матеріально- технічної бази та кадрового ресурсу закладу

  Завдання:

 • Ефективне використання бюджетних коштів

 • Пошук шляхів позабюджетного фінансування

 • Формування ефективного маршруту пацієнта в закладі

 • Створення структури закладу орієнтованої на потреби пацієнта та направленої на доступність пацієнта до медичної послуги

 • Оновлення медичного обладнання - його кількісного та якісного складу

 • Підвищення рівня підготовки кадрів