Відділення онкогематології та ендоскопічної хірургії

Зав. відділенням Калінчук Олександр Олександрович

Старша медсестра Карпенко Олена Миколаївна

Тел.46-00-19

 

         Онкогематологічне відділення єдине в області спеціалізоване відділення для надання кваліфікованої допомоги дітям з гематологічною патологією та солідними пухлинами (за виключенням пухлин мозку). Розраховане на 40 ліжок (15 онкологічних та 25 гематологічних).

       На протязі року лікується у відділенні біля 700 хворих з м.Вінниці та Вінницької області.

       У відділенні працює досвідчений високопрофесійний колектив лікарів та медичних сестер. Тісний зв`язок підтримується з республіканськими спеціалістами з клініки ОХМАТДИТ, з інститутом трансфузіології та патології крові м. Львова.

       На базі відділення проводиться широкий спектр діагностичних обстежень: лабораторні методи (загально-клінічні, біохімічні, бактеріологічні, імунологічні), функціональна діагностика, ультразвукове та рентгенологічне обстеження, , ендоскопічні обстеження, лапараскопічні методи діагностики та лікування.

       В складних діагностичних випадках застосовуються результати  магнітно-ядерного резонансу та комп’ютерної томографії.  Для проведення цитохімічного та імуноферментного аналізу діти направляються до Референтної лабораторії Київського інституту онкології та радіології.

       Перелік захворювань, з якими діти госпіталізуються до відділення:

  • анемії (вроджені та набуті);
  • геморагічні діатези (геморагічний васкуліт, тромбоцитопенічна пурпура, вазопатія);
  • гемобластози (гострі лейкемії, лімфоми);
  • лімфогранулематоз;
  • солідні пухлини дитячого віку (окрім пухлин мозку).

       Лікування гемобластозів проводиться по єдиним Європейським стандартам (протоколи BFM, протоколи блокової терапії солідних пухлин, лімфогранулематозу).

       У відділенні існують всі умови для надання кваліфікованої допомоги дітям з онкогематологічною патологією цілодобово.