Відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених

 

   Зав. відділенням - Берцун Костянтин Тихонович

   Старша медсестра Корнієнко Світлана Віталіївна

Тел. 46-82-04

 

   Відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених (АІТН) створено у 2001 року у складі Неонатального центру ВОДКЛ. Початково потужність відділення складала 6 ліжко-місць.

   У 2004 році збільшено кількість ліжко-місць до 9, тобто одночасно у відділенні могли лікуватись 9 новонароджених дітей.

   У 2008 році проведено капітальний ремонт відділення та збільшено потужність до 12 ліжко-місць.

   Лікарі відділення надають спеціалізовану невідкладну та інтенсивну допомогу новонародженим дітям відповідно до наказів та протоколів МОЗ України.

   Основними показами для направлення у відділення АІТН є:

1) передчасно народжена дитина у строк гестації менше 34 тижнів та/або маса тіла при народженні менше 1500,0 грамів , стан якої нестабільний або погіршуеться;

2) дихальні розлади середнього (важкість зростає в динаміці спостереження, незважаючи на адекватну терапію) або важкого ступеня;

3) стійкий центральний ціаноз, гіпоксемія (SpO2<90 %), незважаючи на стандартну терапію;

4) потреба тривалої (> 24 годин) штучної вентиляції легень (далі – ШВЛ);

5) важка асфіксія (гіпоксично-ішемічна енцефалопатія) з поліорганним ураженням;

6) судоми, резистентні до стандартної терапії;

7) важкі неонатальні інфекції, захворювання (ураження) печінки (пряма гіпербілірубінемія);

8) важкі гематологічні захворювання, включаючи геморагічний синдром, небезпечну жовтяницю або потребу замінного переливання крові;

9) метаболічні порушення, зокрема гіпоглікемія, резистентні до стандартної терапії;

10) відсутність позитивної динаміки або погіршення стану новонародженого, незважаючи на лікування;

11) стани, що потребують виконання спеціальних діагностичних процедур або оперативного втручання;

12) вроджені вади розвитку, що потребуються хірургічного лікування.

   Також  в умовах відділення надається хірургічна допомога з корекції вроджених вад розвитку, окрім кардіохірургічної, а також невідкладна хірургічна допомога новонародженим та дітям до 3 місяців.

   У відділенні  постійно запроваджуються сучасні перинатальні технології, що дозволило знизити показники смертності та покращити показники виживання новонароджених  дітей.

   Співробітники АІТН тісно співпрацюють з кафедрами педіатрії та дитячої хірургії  Вінницького національного медичного університету.

   Відділення оснащене сучасним обладнанням для виходжування новонароджених, в тому числі для дітей з екстремально малою масою тіла.