Виїзна консультативна бригада невідкладної допомоги

   Виїзна консультативна бригада невідкладної допомоги та інтенсивної терапії створена і функціонує в складі відділення анестезіології та інтенсивної терапії ВОДКЛ з метою поліпшення узгодження діяльності різних лікувально-профілактичних закладів по наданню висококваліфікованої медичної допомоги дітям, що знаходяться у критичному стані.

   Виїзна консультативна бригада  - структурний підрозділ відділення анестезіології та інтенсивної терапії.  Відповідає сучасним принципам надання невідкладної медичної допомоги дітям, що знаходяться в критичному стані та їх транспортування. 

   Робота бригади регламентується Наказом МОЗ України № 303 від 08.10.1997 р. та Локальним транспортним протоколом.

     Основні завдання виїзної консультативної педіатричної бригади:

  • надання цілодобової лікувально – консультативної допомоги важкохворим дітям та підліткам, віком від 1 місяця до 18 років, в лікувально – профілактичних закладах області та міста Вінниці;

  • забезпечення транспортування важкохворих із лікувально – профілактичних закладів області та міста до профільних відділень та лікувально – профілактичних закладів обласного центру;

  • проведення телефонних консультацій з питань екстреної допомоги дітям, що знаходяться в критичному стані;

  • забезпечення моніторингу за станом хворих, що знаходяться в інших лікувально – профілактичних установах області, або не можуть бути транспортовані, з правами дистанційного корегування лікувально – діагностичних заходів і тактики на місці;

  • залучення, в разі необхідності, фахівців інших профілів до надання лікувально – профілактичної допомоги дітям та підліткам, що знаходяться в лікувальних установах міста та області;

  • надання організаційно – методичної допомоги з питань дитячої анестезіології та інтенсивної терапії фахівцям лікувально – профілактичних установ області та міста;

  • забезпечення інтеграції роботи з іншими службами охорони здоров’я області;

  • впровадження в практику роботи новітніх медичних технологій з питань дитячої анестезіології та інтенсивної терапії.

До складу бригади входять висококваліфіковані лікарі-анестезіологи та медичні сестри.

Щорічно бригадою здійснюється 150-190 виїздів в райони області, траспортується біля 120 хворих в перший виїзд.